DrawBot – רובוט מצייר

את הרובוט המצייר דרובוט הרכבתי למוריאל, חברה של חברה שלי, כמתנת יום הולדת. הוא מורכב ממנוע DC שעל המקל שלו מוצמדת משקולת – מה שיוצר רטט, שלושה עפרונות כרגליים, ונר-אלקטרוני מחנות הכל ב-$. בניסיון מקרי, חיברתי את הנר האלקטרוני לרמקול פיאצו, והוא התחיל לשיר! כנראה ליצרן היו שאריות של מעגלים אלקטרוניים של מוזיקה, והוא השתמש בהם בתור מייצרי רעש רנדומלי שמדמים התנהגות של להבה. הצמדתי לצד הדרובוט את המעגל המזמר, כדי לגרום למוריאל להיות עוד יותר שמחה (הצלחתי?).